October 16, 2021
Saturday, October 16, 2021 N/A Pet Supplies & Activities
Mga kakamping dealers, huwag maging biktima ng scam. Maging mapanuri. Ang mga Account Developers ng mga Distributors ng B-MEG ay hindi autorisadong tumanggap o maningil ng bayad. Tanging mga Distributor Sales Representatives or DSR lang ang maaaring mag-kolekta ng inyong bayad. Kung may duda, tumawag nang derecho sa inyong mga Distributors o makipag-ugnayan dito sa aming official Facebook page.

#KakampiMoSaBawatLaban
#WalangIwanan
    Is this information outdated? Don’t rush to leave... Click here to view the latest information!

    We do not guarantee the accuracy or timeliness of information available from our website. Every piece of information is valid only during the specified timeframe. In addition, the interpretation, modification, and usage rights for the message belong to the seller (or supplier) of the product (or service). Please see the Terms of Use.